Leto s Bibliou (2. časť)

Ahoj, kamaráti!

Sväté písmo máme v našom redakčnom domčeku na špeciálnom úctivom mieste, ale počas biblickej letnej hry sme si Bibliu položili na pultík priamo do stredu stola.
Martina Jokelová Ťuchová 03.07.2020
Leto s Bibliou (2. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Svetlúšik, zistila som, že tento pultík sa volá pulpit a miništranti ho poznajú, keďže stoja blízko pri oltári. Kladú sa naň napríklad aj liturgické knihy.

No vidíš, Dobromilka, stačí zmontovať jednu dlhšiu a dve kratšie doštičky dohromady a pulpit je na svete. Nevyzerá teraz naša Biblia ešte vznešenejšie?

To určite, Svetlúšik, ale dôležité je, aby sme ju pri toľkej vznešenosti nezabudli otvoriť. Začneme pekne od počiatku. Máte pripravený biblický zápisník na ďalšie úlohy, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU