Leto s Bibliou (5. časť)

Ahoj, kamaráti!
Poďte rátať so mnou, či to naozaj tak vychádza.
Martina Jokelová Ťuchová 24.07.2020
Leto s Bibliou (5. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

V prvých úlohách letnej hry sme zisťovali, prečo je Biblia Kniha kníh.

Dobromilka, potom sme si mojou baterkou posvietili na počiatok stvorenia i Biblie v Knihe Genezis.

V tretej časti sme zisťovali, kto bol Adam a prečo Boh poslal na svet „nového Adama“ – Spasiteľa Ježiša Krista.

A čo štvrtá časť, Svetlúšik?

To sme sa zoznámili s vierou praotca Abraháma. Teraz sme už v polovici Leta s Bibliou a šplháme sa čoraz vyššie ako po rebríku.

Aké chutné plody biblického leta si s nami oberiete, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU