Leto s Bibliou (9. časť)

Ahoj, kamaráti!
Ušlo to ako voda v Dunaji a z letnej hry ukrajujeme poslednú časť.
Martina Jokelová Ťuchová 21.08.2020
Leto s Bibliou (9. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Prefrčalo to, Dobromilka. K tomu sa hodí - ako ináč - biblický citát „tisíc rokov u teba (Bože) je ako deň“. Je to zo Žalmu číslo 90, keby si chcela vedieť presnejšie.

Svetlúšik, mne napadol ešte iný verš o čase: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu (...) pod nebom.“ Je z Knihy Kazateľ.

Myslím si, že s Božím slovom sme sa cez prázdniny zblížili natoľko, že aj počas školského roka bude pravidelnou potravou pre našu dušu. Čo poviete, kamaráti?

Dnes nás čakajú posledné úlohy letnej hry – zabaliť hraciu kartu a biblický zápisník do obálky a poslať ich k nám do redakcie. Už sa nemôžeme dočkať!

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU