LETO S MILOSRDENSTVOM 2

Ahoj, kamaráti!
– Ja sa načisto potím. Aj vy?
– Z tej horúčavy som úplne mokrý, Dobromilka. Chcelo by to ventilátor.
– Spotená som aj z tepla, Svetlúšik, no najmä z úlohy v našej prázdninovej hre Leto s milosrdenstvom. Premýšľam, dumám, hútam... Svetlúšik, ako si nakreslil milosrdenstvo? Aké farbičky a tvary si použil a prečo?
Martina Jokelová Ťuchová 08.07.2022
LETO S MILOSRDENSTVOM 2

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Jaj, máš na mysli úlohu číslo 2, Dobromilka? Každý si pod slovom milosrdenstvo predstaví niečo svoje vlastné aj to, ako by to nakreslil. Ale možno ti v úlohe do prázdninového zápisníka pomôžu ďalšie naše objavy o milosrdenstve. Pomôže nám svätá sestra Faustína, ktorej sa Pán Ježiš zjavil ako nevyčerpateľný prameň milosrdenstva.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.