LETO S MILOSRDENSTVOM 3

Ahoj, kamaráti!
– Ak ste pátrali po riešeniach úloh našej prázdninovej hry z minulého týždňa, tak už viete, kedy a kde sa zjavoval Pán Ježiš svätej sestre Faustíne a aj to, čo nás cez ňu učil o svojom nekonečnom milosrdenstve. To už máme vyriešené, Svetlúšik.
– V ďalšej úlohe sme si pripomenuli podobenstvo o milosrdnom otcovi a listovali v Biblii. To sa mi veľmi páčilo, Dobromilka. Na čo si posvietime dnes?
– Na ďalšiu otvorenú náruč plnú milosrdenstva.
Martina Jokelová Ťuchová 14.07.2022
LETO S MILOSRDENSTVOM 3

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.