LETO S MILOSRDENSTVOM

Ahoj, kamaráti!
– Ste pripravení na letnú prázdninovú hru?
– Nebojte sa, nezabudli sme. To by predsa neboli pravé prázdniny bez našej letnej hry a zápisníkov, bez výziev v úlohách a odmien. A bez toľkých šancí skrášliť si leto dobrými a krásnymi skutkami.
Martina Jokelová Ťuchová 30.06.2022
LETO S MILOSRDENSTVOM

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Tých zápisníkov sa už neviem dočkať, Svetlúšik.
– Počkaj, počkaj, Dobromilka. Veď sme ani nezačali. Pekne po poriadku. Najprv deťom vysvetlíme, do akej hry ich pozývame, aké sú pravidlá a čo dobré a pekné môžu s nami cez prázdniny zažiť.


Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.