Napíšte si "vysvedčko"

Ahoj, kamaráti!
O pár dní budete držať v rukách vysvedčenie alebo slovné hodnotenie vášho snaženia v škole.
Martina Jokelová Ťuchová 21.06.2019
Napíšte si

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Dobromilka, ja by som si také vysvedčenie najradšej napísal sám.

A vieš, že je to parádny nápad, Svetlúšik? Je fajn, keď sa zamyslíme nad tým, ako a v čom sme sa tento školský rok snažili.
V čom som iná než na začiatku školského roka a v čom som podrástla? 

Ale okrem tenisiek, Dobromilka. Tie máš o číslo väčšie ako v septembri. A o sebe ani nehovorím.

Skúsite si napísať svoje „vysvedčko“ s nami – sami, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU