Naše mamy

Ahoj, kamaráti!
Na začiatku mája sme si Svetlúšikovou baterkou posvietili v Biblii na to, že kde je Panna Mária, tam je aj...
Martina Jokelová Ťuchová 10.05.2019
Naše mamy

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

...jej Syn Ježiš, Dobromilka. Ježiša nosila pod srdcom, v srdci si uchovávala jeho slová a  jej srdce trpelo pod krížom.

Podobne je to aj s našimi mamičkami, Svetlúšik. Aj keď nie sme priamo pri nich, stále si nás nosia v srdci, lebo sme ich deti.
Myslia na nás aj keď sme v škole, modlia sa za nás, sprevádzajú nás na ceste životom cez úspechy i neúspechy a túžia nás s celou rodinou doviesť čo najbližšie k Ježišovi.

Ďakujeme vám za to, milé naše mamičky.

A chceme vám našu vďačnosť ukazovať čo najčastejšie – špeciálne na Deň matiek.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU