Nedeľa Dobrého pastiera

Ahoj, kamaráti!
Stále sa mi chce tieto dni spievať z plného hrdla: Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Martina Jokelová Ťuchová 23.04.2021
Nedeľa Dobrého pastiera

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Svetlúšik, len do toho. Spokojne spievaj, aj ja sa pridám. Veľkonočné obdobie trvá až sedem týždňov a Ježišovo vzkriesenie nám dáva ten najväčší dôvod na radosť po celý rok. Ba celý život.

Raz darmo, Dobromilka, my kresťania skoro stále niečo oslavujeme a to je paráda.

A oslavovať v tomto prípade znamená svätiť – vpúšťať Božiu lásku do nášho srdca na jeho slávu. Takto sme svätili zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva a teraz i Nedeľu Dobrého pastiera.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU