Nedeľa Krista Kráľa

Ahoj, kamaráti!
Ako každý rok aj teraz ma to v kalendári trochu prekvapuje.
Martina Jokelová Ťuchová 20.11.2020
Nedeľa Krista Kráľa

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Čo také, Dobromilka?

Pozri, Svetlúšik, ešte nie je december, ale liturgický rok sa už končí.

To sme už tu, Dobromilka? Nedeľa Krista Kráľa – posledná nedeľa v cirkevnom roku a potom sa tešíme na Advent. Viete čo, kamaráti? Môžeme tento kráľovský záver roka osláviť ohňostrojom farieb. Čo vy na to?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU