Opýtajte sa Ježišovej mamy

Ahoj, kamaráti!
To sú úžasné sviatky. Tie najdôležitejšie v roku.
Ako to „sú“? Snáď už boli, nie, Dobromilka?
Už sme aj paškál zapálili, aj aleluja spievali, aj som ťa vyoblieval ako sa patrí!
Martina Jokelová Ťuchová 03.05.2019
Opýtajte sa Ježišovej mamy

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Kdeže, Svetlúšik! Radosť zo vzkriesenia Pána Ježiša trvá v liturgickom kalendári 8 dní (veľkonočnú oktávu) a dokopy 7 týždňov. Počas týchto 7 nedieľ má kňaz na svätej omši slávnostné biele alebo zlaté rúcho. A navyše, veľkonočné vykúpenie nám vlastne pripomína každá nedeľa v roku.

Aleluja! Takže oslavy pokračujú! Dobromilka, akí nesmierne cenní sme pre Pána Ježiša, že za nás položil svoj život a vykúpil nás.

Premohol smrť a my sa radujeme z jeho vzkriesenia, z jeho prítomnosti v Eucharistii, z darov Ducha Svätého. Aj keby sme prežívali rôzne trápenia či bolesti, túto radosť nám nič nevezme, Svetlúšik. Máme otvorené nebeské kráľovstvo!

Tam nás čaká vzkriesený Ježiš i nebeská Mama. Lebo tam, kde je Ježiš, je aj jeho Mama. Bola pri ňom od počatia v Nazarete až po kríž na Golgote.

A my si počas mariánského mesiaca máj môžeme viac pripomínať túto blízkosť Ježišovej i našej Mamy a spoločne sa stále veľkonočne radovať!

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU