Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 7

Ahoj, kamaráti!
Sledovanie životných ciest svätého Vojtecha, patróna Spolku svätého Vojtecha, nás doviedlo z Prahy do Ríma.
Martina Jokelová Ťuchová 30.10.2020
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 7

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

V Ríme dal pápež Vojtechovi povolenie odísť do kláštora v Aventíne.

Medzi benediktínskymi mníchmi žil Vojtech v utajení ako skromný rehoľník, hoci bol pražský biskup.

Ste zvedaví, kam nás spolu s Dobromilkou a Svetlúšikom zavedú dnešné stopy?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU