Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 9

Ahoj, kamaráti!
Dnes nás čaká posledná cesta s biskupom Vojtechom, patrónom Spolku svätého Vojtecha.
Martina Jokelová Ťuchová 13.11.2020
Oslavujeme so Spolkom svätého Vojtecha 9

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Pred týždňom sme sa s ním plavili po poľskej rieke Visle, kde vďaka Vojtechovmu misijnému pôsobeniu veľa pohanov prijalo Ježiša za svojho Spasiteľa.

Vojtech má 41 rokov a svoju pozemskú púť končí ako mučeník viery v Ježiša Krista, ktorá ho niesla celým jeho životom.

Vojtechov príklad môže nadnášať aj naše kroky viery, aby sa nám na jeho orodovanie kráčalo k Bohu ľahšie aj cez prekážky.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU