Pôstne odrobinky (3)

Ahoj, kamaráti!
Hosť do domu, Boh do domu.
Keby ste teraz zavítali k nám do redakcie, určite by sme vás niečím ponúkli. 
Martina Jokelová Ťuchová 13.03.2020
Pôstne odrobinky (3)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Ale rozmýšľam, že čím, Svetlúšik. Zásoby sladkostí doplníme až po pôste.
Zatiaľ tu rozváňajú len čerstvé noviny z tlačiarne.

Dobromilka, a necítiš ten čerstvý chlebík?

Je ešte teplý ani krájať sa nedá, no našim kamarátom z neho môžeme nalámať aj takto na diaľku. Aj s odrobinkami.

Tak to robil aj Pán Ježiš – vzdával vďaky, lámal chlieb a dával ho. A tak to robí na každej svätej omši – hostine Cirkvi pre každého z nás.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU