Pôstne odrobinky (6)

Ahoj, kamaráti!
Pred nami sú posledné dni Pôstneho obdobia.
Martina Jokelová Ťuchová 03.04.2020
Pôstne odrobinky (6)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

To už ubehlo 6 týždňov, Dobromilka?

Veru tak, Svetlúšik. V našich srdiečkach každý deň prehlbujeme priateľstvo s Ježišom, ktorý z lásky k nám zomrel na kríži a na tretí deň vstal z mŕtvych. 

Mám nápad, Dobromilka. Čo keby sme s našimi kamarátmi sprevádzali Pána Ježiša na jeho krížovej ceste? 

Rada sa pridám, Svetlúšik! A keďže nám Ježiš hovorí, že v každom našom blížnom je on sám, porozmýšľame spolu, akým spôsobom ho tento týždeň potešíme.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU