Robme dobro tam, kde sme

Ahoj, kamaráti!

Ahoj, pokrstení a poslaní.
 
Martina Jokelová Ťuchová 11.10.2019
Robme dobro tam, kde sme

Aj kamaráti z Uhrovca mysleli pri svojich „dobročinoch“ na seniorov. Snímka: archív eRka

Zvláštny pozdrav si doplnil, Svetlúšik.

Pokrstená som, aj kamaráti, ale kam nás to posielaš?

Hneď si na to posvietime, Dobromilka.

A na pomoc k vysvetleniu si zavoláme aj pápeža Františka.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU