Rodinné leto (9)

Ahoj, kamaráti!
Posledný týždeň nášho Rodinného leta sa pozrieme na jednu nazaretskú rodinu.
Martina Jokelová Ťuchová 27.08.2021
Rodinné leto (9)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Nazaretská rodina? Je mi to jasné, Svetlúšik, hovoríš o Jozefovi, Márii a Ježišovi.

Presne o tejto rodine hovorím. A hovorí o nej aj pápež František, ktorý prichádza na Slovensko s heslom S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.