Sviatok Panny Márie Ružencovej

Ahoj, kamaráti!
Na začiatku októbra vás pozývame spolu s Dobromilkou a Svetlúšikom prežívať tento mesiac bližšie pri Panne Márii, aj v modlitbe posvätného ruženca.

Martina Jokelová Ťuchová 08.10.2021
Sviatok Panny Márie Ružencovej

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Viete, prečo sa okrem mája aj mesiac október nazýva mariánsky?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.