U Kráľa večnosti 2

Ahoj, kamaráti!
– Aj dnes vás pozývame pobudnúť v kráľovstve Krista Kráľa.
– Ako vidíš, Svetlúšik, už som na tento kráľovský pobyt pripravená.
 
Martina Jokelová Ťuchová 18.11.2022
U Kráľa večnosti 2

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Úžasné, Dobromilka, si naozajstná Božia princezná! Tak sa idem náležito ustrojiť i ja. Zatiaľ môžeš našim kamarátom pripraviť zábavný kvíz o biblických kráľoch a Božom kráľovstve.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.