V krajine pocitov 1

Ahoj, kamaráti!
Kde sme sa to ocitli, Dobromilka?
Martina Jokelová Ťuchová 22.01.2021
V krajine pocitov 1

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Neviem presne, ale je mi to tu známe. Je tu útulne a pestro ako v mojom srdci.

Tieto pramene s vodopádom mi pripomínajú túžby, na ktoré sme si pred týždňom posvietili.

Všetko je tu v pohybe a mení sa, Svetlúšik.

A niektoré kúty vyzerajú záhadne – preskúmame to, Dobromilka?

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.