V krajine pocitov 11-12

Ahoj, kamaráti!
Veľká noc, správa o Ježišovom zmŕtvychvstaní, je tým najväčším sviatkom, ktorý môžeme my kresťania sláviť.
Martina Jokelová Ťuchová 03.04.2021
V krajine pocitov 11-12

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Po dňoch krížovej cesty, počas ktorej sme sa stretli s emóciou obety, bolesti, smútku, odvahy, no predovšetkým lásky, sa jednou nocou všetko mení.

Svetlúšik, ako to počas veľkonočnej radosti vyzerá v našej krajine pocitov?

Na to sa hneď pozrieme, Dobromilka.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.