V krajine pocitov 13

Ahoj, kamaráti!
Dnes sa s nami posledný raz môžete potúlať po úchvatnej krajine pocitov.
Martina Jokelová Ťuchová 16.04.2021
V krajine pocitov 13

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Svetlúšik, ale to trochu táraš, nie? Veď krajinu pocitov má každý z nás v sebe a môže sa tam prechádzať hocikedy.

To máš pravdu, Dobromilka. Krajinu pocitov nám dal nebeský Otec do duše a mali by sme jej dary skúmať a využívať neustále. No tu v našej rubrike Deťom si na emócie posvietime poslednýkrát. Koľké z nich už poznáte, kamaráti?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.