V krajine pocitov 3

Ahoj, kamaráti!
Už sa tu vyznám trochu viac, Dobromilka. Zistil som, že všetko, čo mám vo svojej krajine pocitov, tu nie je náhodou.
Martina Jokelová Ťuchová 05.02.2021
V krajine pocitov 3

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Aj mne to „docvaklo“, Svetlúšik. Pocity, ktoré rastú v tejto krajine alebo ňou iba prefrčia ako pestré klbká, mi odhaľujú, čo má pre mňa význam, čo je pre mňa dôležité.

Bum! Keď mi vybuchne sopka hnevu, je to preto, že niečo vnímam ako nespravodlivé, nechcem to tak. Teda aj vďaka sopke viem, čo je pre mňa dôležité – spravodlivosť, obrana toho, čo má pre mňa význam.

Spozorovali ste, kamaráti, kedy sa u vás objavujú silné emócie? A kedy u rodičov, súrodencov? Prečo je to tak?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.