V krajine pocitov 8

Ahoj, kamaráti!
Počas ôsmich týždňov v krajine pocitov sme spoznali množstvo emócií. Na ktoré si spomenieš, Svetlúšik?
Martina Jokelová Ťuchová 12.03.2021
V krajine pocitov 8

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Hm, počkaj, Dobromilka. Idem na to! Tak­že: radosť, hnev, naliehavosť, sklamanie, láska, empatia, sympatia, láskavosť, neha, poslušnosť, obeta, strach, úzkosť, odvaha, statočnosť...

Ešte si v našom seriáli o pocitoch na niektoré posvietime, ale dnes vám dáme zopár tipov, ako pre vás môžu byť emócie ešte užitočnejšie

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.