V krajine pocitov 9

Ahoj, kamaráti!
Statočne ste spolu s nami nazreli do rôznych kútov krajiny pocitov.
Martina Jokelová Ťuchová 19.03.2021
V krajine pocitov 9

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

No najviac tej statočnosti som potrebovala v jaskyni strachu, Svetlúšik. Spomínaš si?

A ostalo ti ešte dosť odvahy, Dobromilka?

Počkaj, pozriem sa. Myslím si, že áno. Zistila som totiž, že emócie, ktoré si prajeme prežívať viac, môžeme v sebe pestovať a posilňovať. Môžu v nás rásť a mohutnieť.

Napríklad láska alebo vďačnosť. Môžeme ich polievať a dávať im výživu, aby sa im darilo.

A ja si chcem vypestovať pevný strom odvahy, Svetlúšik.

Akú emóciu by ste si vo svojej krajine emócií chceli vypestovať vy, kamaráti?
 

Detskú stranú si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.