V radostnom očakávaní

Ahoj, kamaráti!
– Adventné obdobie má dvojaký význam – je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána a zároveň obdobím, v ktorom zameriavame myseľ na očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov.
 
Martina Jokelová Ťuchová 25.11.2022
V radostnom očakávaní

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Premýšľam, Dobromilka, čo nám na začiatku Adventu nemôže chýbať...
– To predsa nie je vôbec komplikované, Svetlúšik. Potrebujeme otvorené srdce, ktoré sa teší na príchod Pána Ježiša, a zíde sa aj adventný veniec, ktorý nám pripomína opakujúci sa kruh liturgického roka a odrátavame na ňom počet adventných nedieľ.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.