Deťom

Martina Jokelová Ťuchová 08.04.2022

UDALOSTI SPÁSY SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Ahoj, kamaráti!
– Každým dňom kráčame vyššie a bližšie na vrchol Pôstu. Za nami je už veľa usilovných krokov, námahy, možno aj potu.
– Svetlúšik, pozri tam dolu, čo všetko vidíme! Máme iný výhľad než pred pár dňami.
– Dobromilka, mení sa výška našich pôstnych chodníčkov a meníme sa i my: naše výhľady, skúsenosti plynúce z našich modlitieb za mier, dobrých skutkov, podelenia sa, sebazaprení...
– Ste zvedaví, kamaráti, čo nás ešte čaká, kým vyšliapeme na vrchol?
UDALOSTI SPÁSY SVÄTÉHO TÝŽDŇA
Martina Jokelová Ťuchová 24.03.2022

Pôst s túžbou po mieri

Ahoj, kamaráti!
– Jéj, Dobromilka, tá holubica je naozaj krásna! Taká vznešená, akoby lietala...
Pôst s túžbou po mieri
Martina Jokelová-Ťuchová, Anna Stankayová 18.03.2022

Deťom 11/2022

– Pokoj vám!
– Vieš, Svetlúšik, že práve tak sa zdravia v niektorých krajinách? Je to tradičný židovský aj arabský pozdrav, v ktorom praješ druhému harmóniu, porozumenie, pokoj, po ktorom teraz tak veľmi túžime – na Ukrajine i v našich srdciach.
Deťom 11/2022
Martina Jokelová Ťuchová 11.03.2022

Deťom KN 10/2022

Ahoj, kamaráti! 
– Je to ťažké a bolí to. Každého z malých i veľkých bolí, keď počuje o vojne, keď si predstaví hoci i jeden deň bez mieru.
– Svetlúšik, čo môžeme my deti robiť v takejto situácii?

Deťom KN 10/2022
Martina Jokelová Ťuchová 03.03.2022

Kráčame s Ježišom

Ahoj, kamaráti!
– Dnes vás pozývame na prechádzku do prebúdzajúcej sa prírody.
– Aha, Svetlúšik, predstavujem ti moje nové turistické paličky.

Kráčame s Ježišom