Deťom

Jozef Šelinga 28.05.2021

Sviatosť zmierenia je stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom (2. časť)

Pristúpiš prvýkrát k sviatosti zmierenia. Svätá spoveď je vlastne stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom, ktorý ti odpúšťa hriechy, ak ich vyznávaš a ľutuješ. Preto sa nemusíš báť. Ide iba o to, aby si sa dobre pripravil. Chceme ti v tom pomôcť.
Sviatosť zmierenia je stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom (2. časť)
Jozef Šelinga 21.05.2021

Svätá omša nie je divadlo

Svätá omša patrí medzi vrcholy kresťanského života. Aby sme ju prežili čo najlepšie, musíme jej aj rozumieť a vedieť, čo sa v tej-ktorej chvíli deje na oltári. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie si predstavíme svätú omšu.
Svätá omša nie je divadlo
Jozef Šelinga 21.05.2021

Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)

Dieťa sa učí poznávať Ježiša Krista v rodine aj na hodinách náboženskej výchovy. Vďaka nemu by malo pochopiť, že Boh miluje všetkých ľudí a pozýva ich k životu s ním. V tejto časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa bližšie pozrieme na naše svedomie.
Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť)
Martina Jokelová Ťuchová 21.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)

Ahoj, kamaráti!
Pozrite sa na toto dobrodružstvo učeníkov na rozbúrenom mori (porov. Mt 8, 27; Mk 4, 41).
Chválim Ťa, Stvoriteľ (4)
Martina Jokelová Ťuchová 14.05.2021

Chválim Ťa, Stvoriteľ (3)

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, aha, už nám vyrástla pažítka na okne.
Chválim Ťa, Stvoriteľ (3)