Duchovná obnova

Pavol Zahatlan 08.12.2019

Rozdávať máme dobrotu srdca

Svätý Mikuláš bol biskup s ušľachtilým srdcom. Patrí medzi najpopulárnejších svätcov, ktorého poznajú a milujú všetci, či deti alebo dospelí. 
Rozdávať máme dobrotu srdca
Jozef Jančovič 01.12.2019

Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme

Dlhé zimné večery, neopakovateľná atmosféra adventu, rorátne sväté omše vyvolávajúce spomienky na detstvo a biblické čítania zdôrazňujúce tému príchodu (latinsky adventus). Všetko nás podnecuje k tomu, aby sme sa pohli na duchovnej ceste ďalej a dobre sa pripravili na Vianoce.

Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme
Tomáš Galis 24.11.2019

Ježišovo kráľovstvo má najspravodlivejšie pravidlá

Spravodlivosť patrí medzi základné hodnoty európskej tradície. Obsahom spravodlivosti je, že každý má dostať to, čo si zaslúži. Každý z nás je na (ne)spravodlivosť veľmi citlivý. 
Ježišovo kráľovstvo má najspravodlivejšie pravidlá
František Rábek 17.11.2019

Ľudská sloboda je Boží dar, ktorý nevieme doceniť

Patrím do generácie, ktorá prežila celé obdobie totality u nás. Viem z príbehov mnohých ľudí i z vlastnej skúsenosti, čo znamená žiť v neslobode. Túžba po živote v slobode bola neraz taká veľká, že ľudia pre jej dosiahnutie boli ochotní riskovať a niekedy aj položiť život.

Ľudská sloboda je Boží dar, ktorý nevieme doceniť
Igor Hanko 10.11.2019

Písať v kresťanskom duchu

Keď som premýšľal nad tematikou písania v kresťanskom duchu, hneď mi prišiel na um známy verš z najstaršieho novozákonného spisu, z Prvého listu Solúnčanom: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej“ (1 Sol 4, 13). Hovorí o nádeji pre tých, ktorí poznajú Krista, a o smútku pre tých, ktorí ho nepoznajú. Kresťanstvo prináša svetu nádej.
Písať v kresťanskom duchu