Duchovná obnova

Jozef Uram 08.07.2022

Milosti škapuliara plynú z vrchu Karmel

Titul Panna Mária Karmelská nám pripomína duchovné dedičstvo proroka Eliáša, ktorý obraňoval vieru v jediného Boha, keď sa izraelský národ prikláňal k falošným bôžikom.
Milosti škapuliara plynú z vrchu Karmel
Zuzana Szakácsová 29.06.2022

Túžba človeka byť vypočutý

Posolstvo pápeža Františka pri príležitosti 56. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov ponúka súčasným médiám podnetné impulzy.
Túžba človeka byť vypočutý
Monika Golianová FMA 24.06.2022

Motív putovania vo Svätom písme

Putovanie je priliehavým obrazom zmysluplného života: má svoj počiatočný bod, prípravu, motiváciu, cieľ, sprevádzanie i spolupútnikov. Tieto kategórie putovania nachádzame vo Svätom písme.
Motív putovania vo Svätom písme
Jozef Kozák 17.06.2022

Živé spoločenstvo Božieho ľudu

Vo farnosti by mala na prvom mieste fungovať nefalšovaná spolupráca medzi duchovným pastierom a veriacimi.
Živé spoločenstvo Božieho ľudu
Pavol Zahatlan 09.06.2022

Cirkev žije a rastie z Eucharistie

Ak chceme nájsť živé tlčúce srdce kresťanstva, nájdeme ho v Eucharistii. Absolútny a nezaslúžený dar, ktorým dostávame príležitosť živého dotyku s Bohom, ešte skôr ako ho uvidíme vo večnosti.
Cirkev žije a rastie z Eucharistie