Duchovná obnova

František Kubovič, SDB 15.07.2023

Najkrajší výhľad na svete

Nie všetci môžeme byť všade, ale ak chceme vidieť niečo nové, pekné, očarujúce, musíme cestovať. Krása cestovania spočíva v tom, že nás vždy obohacuje.
Najkrajší výhľad na svete
Gabriel Brendza 07.07.2023

Svätý Konštantín, anjelský obraz

Učiteľ, mysliteľ, filozof, teológ, no najmä šíriteľ evanjelia. Svätec zo Solúna nám podáva svedectvo opravdivého kresťanského života.
Svätý Konštantín, anjelský obraz
Jozef Luscoň 30.06.2023

Majme otvorené duchovné oči a uši

Prázdniny. Jedno z najkrajších študentských slov je odvodené od slova prázdny. Deň sa na dva mesiace vyprázdni od školských povinností. Ale je tu jedno ale.
Majme otvorené duchovné oči a uši
Jozef Kozák 23.06.2023

Všetci tadiaľto len prechádzame

Upnutie sa na mamonu, teda materiálne veci, peniaze či majetok, rozdeľuje ľudí. No predovšetkým odvádza od pravého šťastia, ktorým je Boh sám.
Všetci tadiaľto len prechádzame
Štefan Marián Bankovič 16.06.2023

Život ako služba Písmu svätému

Spiritualitou života, ktorou bola úcta, láska a túžba po Božom slove, je svätý Anton Paduánsky inšpiráciou a posilou pre každého, kto sa ocitne v ťažkostiach.
Život ako služba Písmu svätému