Duchovná obnova

Benjamína Novotná, SCSC 16.02.2024

Boh dá toľko odvahy, koľko trpíme

Hľadiac na svedectvo lásky k trpiacemu Ježišovi v živote blahoslavenej Zdenky, zverme jej mocnému príhovoru chorých, starých a opustených. Aby sa vďaka Božej milosti ich skúsenosť bolesti premenila na oddanosť v láske.
Boh dá toľko odvahy, koľko trpíme
Benjamína Novotná, SCSC 09.02.2024

Láska pretvára našu bolesť na obetu

Spása sveta sa neuskutočňuje cez múdre reči, geniálne objavy či všetko porážajúcu silu a moc, ale v bolesti a utrpení. Náš život má takú úžasnú hodnotu, že prevyšuje všetko utrpenie.
Láska pretvára našu bolesť na obetu
Benjamína Novotná, SCSC 02.02.2024

Boh píše rovno aj na krivé riadky

Ak s dôverou prežívame Božie tajomstvo, objavíme, že choroba či neúspech nemusia byť menší Boží dar než zdravie a úspech. Utrpenie potom nájde zmysel v tajomstve ukrižovanej lásky Ježiša.
Boh píše rovno aj na krivé riadky
Michal Mária Kukuča, OSB 26.01.2024

Boh nám chce dať oveľa viac, než tušíme

Niekedy sa kontemplatívna modlitba a mystický život mylne spájajú s rôznymi mimoriadnymi prejavmi. Cieľom je však spočinutie v Bohu.
Boh nám chce dať oveľa viac, než tušíme
Michal Mária Kukuča, OSB 19.01.2024

Modlitba sa nemeria časom, ale túžbou

Ústna modlitba síce sprevádza kresťana po celý duchovný život, no ten sa nemôže obmedziť len na ňu.
Modlitba sa nemeria časom, ale túžbou