Duchovná obnova

Anton Adam 28.04.2023

Nepožiadaš majetok blížneho svojho

Chamtivosť vedie k degradácii dôstojnosti ľudskej osoby a vo vzťahu k blížnemu nadobúda rovnako deštrukčný charakter.
Nepožiadaš majetok blížneho svojho
Ľubomír Hlad 21.04.2023

Nepožiadaš manželku blížneho svojho

Už dlhší čas si všímame, že sa v spoločnosti vytvorila atmosféra, ktorá je v zásadnom kontraste voči deviatemu Božiemu prikázaniu (Ex 20, 17).
Nepožiadaš manželku blížneho svojho
Jozef Kozák 14.04.2023

Ľudské slová, ktoré zabíjajú

„Nepreriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu.“ Toto prikázanie chráni človeka pred deštrukciou ľudským slovom.
Ľudské slová, ktoré zabíjajú
Bernard Bober 06.04.2023

Zmŕtvychvstalý Kristus nám dôveruje

Oslávený Ježiš Kristus sa nezjavil všetkým. Nechcel ani senzáciu, ani nahnať strach. Priniesol pokoj a dôveru v tých, ktorých si vyvolil, aby túto zvesť šírili ďalej na celom svete. Boh dáva zmysel všetkým dňom nášho života, našej námahe, úsiliu, bolesti i trápeniu.
Zmŕtvychvstalý Kristus nám dôveruje
Jozef Uram 02.04.2023

Nepokradneš a podelíš sa

Siedme Božie pravidlo pre náš vydarený život hovorí, že ak zoberieš niečo, čo ti nepatrí, tak kradneš a si zlodej. „Nepokradneš“ chráni veci, ktoré patria tebe, iným alebo všetkým ľuďom. Kresťan však ide ďalej – ako milosrdný Samaritán z Ježišovho podobenstva.
Nepokradneš a podelíš sa