Duchovná obnova

Viliam Judák 30.06.2019

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota

Tajomstvo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás pozýva uvažovať o láske, ktorú má Boh voči nám. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota
Anton Fabian 23.06.2019

V Eucharistii Boh slúži nám

Eucharistia úzko súvisí s kultom a so spiritualitou človeka. Posúva ho od sebectva k láske, aby tak ako Kristus - chlieb, každý sa stal chlebom pre druhého. 
V Eucharistii Boh slúži nám
Jozef Uram 16.06.2019

Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život

Kresťanstvo verí v jediného Boha v Trojici osôb. Toto tajomstvo znepokojuje mysle mnohých ľudí. Mysliteľ Gabriel Marcel zdôrazňuje, že tajomstvo nemožno vyjadriť pomocou vedeckých termínov, pretože ono zasahuje do svojich vlastných dát.
Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život
Patrik Peter Vnučko OP 09.06.2019

Prosme o dary Ducha Svätého

Vieme o aké dary Ducha Svätého máme prosiť? Dôležité je uvedomiť si duchovné bohatstvo, ktoré pre prosiacich z nich plynie. Najväčším Božím darom, ktorý sme dostali a zároveň ho môžeme darovať iným je láska.

Prosme o dary Ducha Svätého
Jozef Jurko 02.06.2019

Strach nemá v našom živote miesto

Nechajme sa aj my sprevádzať Duchom Tešiteľom, aby sme prišli do destinácie neba na večnú hostinu veľkonočného Baránka, Krista. Pre kresťanov nie je pripravená Sieň slávy, ale Otcova náruč lásky a radosti na celé veky.

Strach nemá v našom živote miesto