Duchovná obnova

Dagmar Kráľová 25.03.2022

Silné ženy vo Svätom písme

Vo Svätom písme síce nájdeme ženy bojovníčky, ktoré sa vyrovnali mužom, no nespomínajú sa ako silné, skôr krásne či dobré. V biblických jazykoch sú dobro a krása často synonymá.
Silné ženy vo Svätom písme
Jozef Luscoň 18.03.2022

Naša viera ide od radosti k radosti

Udalosť zvestovania Pána poukazuje na tajomstvo, ktoré sa odohralo medzi Pannou Máriou a Bohom. Nazeraním do tohto tajomstva môžeme aj my jasať v Pánovi ako Mária.
Naša viera ide od radosti k radosti
Jozef Kozák 11.03.2022

Nech sa vám srdce nestrachuje

„Pán farár, mal to byť môj najšťastnejší rok. Vysnívaný rok. Ani neviete, ako dlho a často som myslela na to, ako to bude, keď sa budem vydávať. A namiesto radosti a pokoja zažívame strach a nepokoj. Doteraz z covidu a teraz z vojny na Ukrajine. To naozaj nemôže byť chvíľku pokoj?“ prihovorila sa mladá čašníčka starému kňazovi, kým mu medzitým položila obed na stôl.
Nech sa vám srdce nestrachuje
Stanislav Zvolenský 04.03.2022

Kto mňa vyzná pred ľuďmi

V každej dobe je veriaci človek osobitým spôsobom postavený pred čin vyznania viery. I v súčasnosti ide o autentické prihlásenie sa k Ježišovi pred svetom.
Kto mňa vyzná pred ľuďmi
Pavol Zahatlan 24.02.2022

Pôst by mal byť o premene srdca

Aj čas pôstu môže vyznievať optimisticky. Najmä vtedy, keď sa na ceste k Veľkej noci rozhodneme otvoriť svoje srdcia.
Pôst by mal byť o premene srdca