Duchovná obnova

Iveta Fides Strenková 26.02.2019

Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet

Pozrime sa spoločne na prínos a úlohu ženy v Cirkvi, ako ju zachytávajú a predstavujú niektoré stránky Biblie a ako to môže byť inšpiráciou pre dnešný pohľad na úlohu ženy. 
Ženy sú prínosom pre Cirkev a svet
Štefan Marián Bankovič 19.02.2019

Nesúďte a nebudete súdení

Človek vo svojej ľudskej nedokonalosti má tendenciu okamžite vysloviť súd nad druhým. Rád hodnotí a dáva prívlastky bez hlbšieho poznania skutočnosti, objektívnych príčin a dôvodov konania. Niekedy sa za tým ukrývajú aj jeho vlastné slabosti a zlyhania.
Nesúďte a nebudete súdení
Anton Adam 12.02.2019

Lurdské zjavenia sú stále aktuálne

Lurdské zjavenia práve tak, ako aj všetky mariánske zjavenia, prijaté učiteľským úradom Cirkvi sa stávajú vždy novým impulzom prežívať v plnej miere Kristovo posolstvo osobnej viery a milosrdnej lásky. 
Lurdské zjavenia sú stále aktuálne
František Trstenský 05.02.2019

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo

Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny a v doslovnom preklade znamená „dobrá správa“. V grécko-rímskom prostredí výraz často označoval posolstvo o víťazstve. 

Evanjelium nie je umelo vytvorené posolstvo
František Trstenský 29.01.2019

Kritériá pravosti sú jasné

Biblický kánon je zbierkou Bohom inšpirovaných kníh, ktoré sú oficiálnou mierou právd viery a normou učenia a ľudského konania.

Kritériá pravosti sú jasné