Duchovná obnova

Pavol Kruták SVD 06.10.2019

Misionárom máme byť kdekoľvek, dokonca aj doma

Nie náhodou Svätý Otec František zvolil ako motto Mimoriadneho misijného mesiaca slová „pokrstení a poslaní.“ Všetci pokrstení sú pozvaní k tomu, aby svoju vieru žili, ale aj odovzdávali iným.

Misionárom máme byť kdekoľvek, dokonca aj doma
Patrik Peter Vnučko OP 29.09.2019

Atribúty svätého Michala nás bezpečne sprevádzajú

Tradícia prisúdila sv. Michalovi štyri úlohy: bojovať proti satanovi a jeho druhom, zachraňovať duše veriacich z moci zlého ducha, obzvlášť v hodine smrti, sprevádzať duše zosnulých pred Boží súd a ochraňovať Cirkev. Tieto úlohy sa odrážajú aj v Michalových atribútoch, ktorými sú vojenská výzbroj, pod nohami svätca porazený satan a váhy.


 

Atribúty svätého Michala nás bezpečne sprevádzajú
Jozef Fekete 22.09.2019

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone

Reklamný priemysel sa s nami zahráva, aby nás vlákal do ríše „mamonokracie“. Kto však nezapredá seba samého pred živým Pánom, tomu sa zverí pravé bohatstvo a dostane tak seba samého, ako aj to, čo je mu najvlastnejšie.

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone
Stanislav Stolárik 15.09.2019

Bolesti Matky Božej sa dotýkajú aj nás

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je príležitosťou pripomenúť si, na koho sa obrátiť, ak nás premáha bolesť a cítime sa slabí ju zvládnuť. 

Bolesti Matky Božej sa dotýkajú aj nás
Juraj Spuchľák 08.09.2019

Moderné Katolícke noviny sa neuzatvárajú pred svetom

Svetlo sveta uzrelo prvé číslo Katolíckych novín 7. novembra 1849 v Pešti. Ani ich prvý redaktor Šimon Klempa netušil, že začal tradíciu, ktorá pretrvá 170 rokov.   S Božou pomocou môžeme povedať, že dlhý čas ich vydávania je znakom nielen kvality, ale predovšetkým vytrvalosti v odovzdávaní toho, čo tieto noviny obsahujú a čím sa zaoberajú. 
Moderné Katolícke noviny sa neuzatvárajú pred svetom