Duchovná obnova

Viliam Judák 03.07.2020

Svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat

S príchodom letných dní sa v kalendári stretávame s „dvojitou dávkou“ svätcov, ktorí sú nám blízki svojím odkazom, hoci sú nám – aj navzájom – pomerne časovo vzdialení. Všetci tušíte, že ide o sv. Petra a Pavla, apoštolské kniežatá, a apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda. V tomto roku ich dokonca slávime v jednom týždni.

Svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat
Dagmar Kráľová 28.06.2020

Úskalia pri čítaní Svätého písma zvládneme

Niekto číta Sväté písmo ako hudbu – snaží sa mať z neho estetický zážitok. Iný si ho vychutnáva ako víno a dáva sa ním nadchnúť, ale iba na chvíľu. Ďalší čítajú Písmo podľa tém alebo v ňom sledujú vývoj Božieho zjavenia.  
 
Úskalia pri čítaní Svätého písma zvládneme
Juraj Sedláček 18.06.2020

Zo srdca Ježišovho nech čerpajú otcovia

V jednej moravskej farnosti majú večné svetlo priamo na dvierkach svätostánku. V tvare srdca bliká plameň červenooranžovej farby. Iniciátori pred spustením konzultovali s kardiológom otázku, ako rýchlo bije zamilované srdce.  Išlo im o nastavenie frekvencie a intenzity blikania. Svetlo tak v tomto kostole „bije“ podľa skutočného tlkotu milujúceho srdca. Vytrvalo bijú aj starostlivé otcovské srdcia dnešných oslávencov. Všetko najlepšie, otcovia!  


 

Zo srdca Ježišovho nech čerpajú otcovia
Jozef Kozák 12.06.2020

Ty si naozaj tu prítomný

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nám pripomína skutočnú prítomnosť Spasiteľa sveta v Oltárnej sviatosti a ponúka nám reálnu Božiu blízkosť, aby nás posilňovala. 
 
Ty si naozaj tu prítomný
Stanislav Zvolenský 05.06.2020

Ježiš Kristus je najvyšší a večný kňaz

V ostatných rokoch sa dostal do popredia titul Pána Ježiša ako najvyššieho a večného kňaza. Od roku 2014 vždy vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
Ježiš Kristus je najvyšší a večný kňaz