Duchovná obnova

Ján Dolný OSB 14.07.2019

Budujme Európu aj zásadami svätého Benedikta

Benedikt z Nursie (480 - 547) je svätec, ktorému sa pripisujú dôležité zásluhy pri zrode a rozšírení ducha jednoty v národoch Európy. Pápež Pius XII. ho nazval otcom Európy.
Budujme Európu aj zásadami svätého Benedikta
Cyril Vasiľ SJ 07.07.2019

Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda

Skúsme si dnes pripomenúť len jeden z pestrej palety odkazov svätých Cyrila a Metoda, ktorým už pred stáročiami chceli u našich predkov posilniť ich osobitnú a nezávislú identitu v rodiacej sa Európe národov.
Vyberajme z duchovného odkazu svätých Cyrila a Metoda
Viliam Judák 30.06.2019

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota

Tajomstvo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nás pozýva uvažovať o láske, ktorú má Boh voči nám. Ježiš na kríži je doslova vyvrcholením zjavenia Božej lásky k ľuďom. 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo je pre kresťana istota
Anton Fabian 23.06.2019

V Eucharistii Boh slúži nám

Eucharistia úzko súvisí s kultom a so spiritualitou človeka. Posúva ho od sebectva k láske, aby tak ako Kristus - chlieb, každý sa stal chlebom pre druhého. 
V Eucharistii Boh slúži nám
Jozef Uram 16.06.2019

Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život

Kresťanstvo verí v jediného Boha v Trojici osôb. Toto tajomstvo znepokojuje mysle mnohých ľudí. Mysliteľ Gabriel Marcel zdôrazňuje, že tajomstvo nemožno vyjadriť pomocou vedeckých termínov, pretože ono zasahuje do svojich vlastných dát.
Najsvätejšia Trojica osvecuje náš život