Editoriál 09/2019

Už sa teším, ako budem o pár dní obracať list v kalendári. Na novej strane ma totiž čaká mesiac, ktorý mám zvlášť rada. 
Denisa Lukáčová 26.02.2019
Editoriál 09/2019

Prvý jarný deň, Medzinárodný deň šťastia, dobrého spánku, lesov, no najmä – vraj tento mesiac patrí ženám.

Ženám patrí v najnovšom čísle Katolíckych novín aj Duchovná obnova (s. 8 – 9). Iveta Fides Strenková, členka rehole Congregatio Jesu a odborníčka na biblickú teológiu, sa v nej zamýšľa nad prínosom a úlohou žien v Cirkvi. Pápež Benedikt XVI. raz povedal: „Dejiny kresťanstva by mali veľmi odlišný vývoj, ak by tu nebol veľký prínos mnohých žien.“

Marec je aj mesiacom výročia pontifikátu pápeža Pia XII. Na stranách 16 – 17 si môžete prečítať o jeho veľkom prínose, a to nielen pre dejiny kresťanstva. Bol na čele Cirkvi v kritickom čase druhej svetovej vojny a viaceré svedectvá dokazujú, že sa usiloval o mier a nezostal ticho. Tak nech je rovnako aj pre nás bežné nebyť ticho...

Druhú svetovú vojnu, pontifikát pápeža Pia XII. (a ďalších šiestich pápežov), totalitu, obnovenú slobodu a mnoho ďalšieho si prežil tento mesiac jubilujúci páter Ján Janok CSsR. Rozhovor s ním si môžete prečítať na stranách 10 – 11. Spomína si v ňom na svoje začiatky, rodinu, pôsobenie v Česku a delí sa s nami aj o úsmevné príhody. 

Milovníkom umenia (a nielen im) rozhodne odporúčam nalistovať si strany 20 – 21 a spolu s kolegyňou Máriou Bilou sa zoznámiť s laureátmi Ceny Fra Angelica a presunúť sa tak na chvíľu do sveta umenia.