Editoriál 10/2021

Štvrtá pôstna nedeľa hovorí o radosti. Duchovnej radosti. Radosť budeme prežívať o pár týždňov pri slávení Kristovho vzkriesenia, aj azda o krátky čas, keď bude pandémia na ústupe. Aká je to však duchovná radosť a ako pestovať duchovnú radosť v našom srdci?
Anna Stankayová 09.03.2021
Editoriál 10/2021

„Odpoveďou je úsilie mať stále pred očami skutočný cieľ nášho života: večný život,“ rozoberá na stranách 8 a 9 kňaz Ján Dolný.

O spáse nedávno hovoril aj pápež František. Nazval ju darom. Jezuita Ján Benkovský na stranách 16 a 17 vysvetľuje, že tento dar „znamená predovšetkým Božiu blízkosť, ktorú Boh zjavil cez svojho Syna. Kristus je ten dar spásy. V Ježišovi nám Boh dáva všetko, čo potrebujeme“.

Darom a zároveň radosťou by sa dala nazvať aj cesta životom spolu s Bohom herečky a pedagogičky Libuše Trutzovej. O hereckých úlohách, milovanom prednese aj životnom kréde: „Čo Pán Boh riadi – dobre riadi“, ktoré ju sprevádza odmalička, porozprávala na stranách 12 a 13.

Dušu čitateľa pohladí aj pôstny sprievodca z košickej farnosti sv. Alžbety Uhorskej. (Nielen) v pôstnom čase sa duchovným slovom približuje všetkým, ktorí aj v izolácii nechávajú otvorené svoje srdce pre Boží dotyk. O publikácii s pôstnymi zamysleniami Kľaknime na kolená sa dočítate na strane 21.

O Božom dotyku sa každodenne presviedčajú aj deti v Ugande, ktoré vďaka pomoci misionárov môžu napríklad chodiť do školy. Takými sú aj Priscila a Július, ktorých príbeh nájdete na strane 32. Hoci patria medzi najlepších žiakov, školu možno nedokončia.

Ostáva im len dôverovať Bohu. A nám pri každodenných starostiach a radostiach tiež.