Editoriál 10/2023

Pripadla mi neľahká úloha: napísať editoriál do vydania, ktoré je zamerané na tému žien v Cirkvi. Neľahká preto, lebo v redakcii som obklopený samými ženami a napísať niečo nežiaduce by sa mi mohlo vypomstiť. Ale nie, samozrejme, že žartujem. Moje kolegyne sú veľké profesionálky a tiež skvelé spolupracovníčky. A
Ján Lauko 07.03.2023
Editoriál 10/2023

j tentoraz pripravili zaujímavé čítanie, ktoré v aktuálnom vydaní rozoberá toľko diskutovanú tému. Či už cez pohľad na úlohu žien v štruktúrach Cirkvi a v liturgii (strany 3 a 8), na ich často ťažko nahraditeľné úsilie v misiách (strany 6 – 7) alebo na to, ako dokážu viesť malé duchovné srdce v centre veľkého mesta (strany 4 – 5).

No čo sa týka mojich kolegýň, asi najviac ma teší, že sú to dobré kamarátky. Rozoberáme spolu nielen pracovné záležitosti, ale i rodinu, aktuálne dianie a občas i nejaký ten „katolícky bulvár“.

V  ťažkých chvíľach sa vždy dokážeme navzájom povzbudiť a spoločne sa tešiť z tých radostných. V rôznych situáciách vidím, ako sa ich pohľad na veci od toho môjho chlapského líši.

Ako odlišne riešia niektoré záležitosti alebo sa vyrovnávajú s ťažkosťami. Ich nazeranie na svet mi otvára nové obzory. Vo všetkom spomínanom sú pre mňa obohatením.

Aj preto si myslím, že hlas žien by mal znieť v Cirkvi viac, ako sa píše aj na titulke týchto Katolíckych novín. Nie pre nejakú percentuálnu rodovú vyrovnanosť, ale pretože ich názor nás posúva ďalej ako Cirkev i ako spoločnosť.