Editoriál 11/2021

Pôstne obdobie sa preklopilo do druhej polovice. Aj vám sa zdá, že to ubehlo ako voda? Len prednedávnom sme na čelo dostali virtuálny popolcový krížik a čochvíľa budeme sláviť (pravdepodobne opäť virtuálne) Veľkú noc.
Lenka Vatrtová 16.03.2021
Editoriál 11/2021

Znakom, že sme k nej čoraz bližšie, je aj sviatok svätého Jozefa, ktorý si pripomíname 19. marca. V roku 2021 je ešte pod väčším drobnohľadom – pápež František totiž apoštolským listom Patris corde vyhlásil mimoriadny Rok svätého Jozefa.

Aj v aktuálnych Katolíckych novinách sa dozviete, v čom nám tento dôležitý svätec môže byť inšpiráciou. Na stranách 10 a 11 biblista Jozef Jančovič vysvetľuje, aké vlastnosti mal svätý Jozef a v čom by sme si z neho mali brať príklad. Rozhodne nie je len vzorom pre mužov, ale aj pre ženy. Najmä v tom, ako žiť bežný, obyčajný život v rodine – a žiť ho dobre.

Príklad svätého Jozefa sprevádza aj veriacich vo Svite, kde je Ježišovmu pestúnovi zasvätená farnosť. Úcta k nemu je v tomto meste naozaj stále živá.

Jeho silným atribútom je aj schopnosť obetovať sa pre dobro svojej rodiny. O sebadarovaní hovorí v rubrike Duchovná obnova Anton Fabian. Práve prostredníctvom neho dokážeme službou blížnym nájsť v živote naplnenie.

Zaujímavosťou je, že vo Svätom písme nikde nenájdeme slová svätého Jozefa. Žiadna priama reč. Svoju vieru, usilovnosť, poslušnosť Bohu a oddanosť rodine manifestoval len prostredníctvom svojich skutkov.

Niekedy má naozaj to, čo konáme a akým spôsobom to konáme, väčšiu výpovednú hodnotu ako tisíc slov. Hovoriť je striebro, konať zlato. A v tom nás môže svätý Jozef inšpirovať.