Editoriál 12/2021

Na Kvetnú nedeľu sa ponárame do ticha, ktoré vyvrcholí slávnostným veľkonočným aleluja. Kým sa však tak stane, stíšenie počas Veľkého týždňa môžeme využiť na zhodnotenie toho, či bola naša pôstna príprava úspešná.
Ján Lauko 23.03.2021
Editoriál 12/2021

Pri tejto analýze vám možno pomôže i aktuálne vydanie Katolíckych novín. Najmä ak ste si dali ako záväzok zlepšiť vzťah so svojím okolím.

Pri čítaní podkladov na tento editoriál som si totiž uvedomil, že väčšinou článkov sa nesie myšlienka tolerancie. Význam tohto výrazu sa pritom v poslednej dobe hrozne devalvuje. Vidíme a počúvame bojovníkov za toleranciu, pričom oni sami majú problém akceptovať akýkoľvek iný názor, ako je ten ich.

Aj my, zvlášť tí tvrdohlavejší, často ťažko prijímame pohľad, ktorý sa líši od našej predstavy. Využime posledné dni pred Veľkou nocou a zapracujme na tejto stránke. Tolerancia je totiž veľmi vzácny dar, ktorý nie je vždy samozrejmosťou. Na to akoby niektorí pri spomínaní na staré časy pozabudli.

Preto je dobré si občas pripomenúť, že ani u nás tolerancia nemala vždy na ružiach ustlané. Spomienky verbistu Stanislava Krajňáka na odvahu svojho otca (s. 10 – 11) a Školských sestier sv. Františka z Assisi na zásah Štátnej bezpečnosti (s. 12 – 13) nám však ukazujú, že napriek absentujúcej tolerancii je možné zachovať si kresťanskú tvár.

K tomu nás učí aj Kristus svojím prístupom pred veľradou (s. 8 – 9). A že si máme vážiť toleranciu, nám ukazujú udalosti z Iraku, kde kresťania ani v treťom tisícročí nemôžu svoju vieru prežívať bez strachu (s. 19).