Editoriál 14/2019

Uskutočnilo sa nielen druhé kolo prezidentských volieb, ale aj 88. valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha.
Ivan Šulík 02.04.2019
Editoriál 14/2019


Milí naši čitatelia, milí členovia a priaznivci Spolku svätého Vojtecha, uplynulý víkend môžeme právom označiť za volebný. Uskutočnilo sa nielen druhé kolo prezidentských volieb, ale aj 88. valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha (SSV), na ktorom sa volia zástupcovia do jednotlivých grémií SSV. Zúčastnili sa na ňom delegáti miestnych skupín SSV z celého Slovenska.

Bol som veľmi povzbudený ich angažovanosťou a záujmom o SSV i tým, že v ich radoch boli zástupcovia všetkých vekových kategórií i celkom mladí ľudia. Rád by som vyjadril svoju úprimnú vďaku za obetavú a nezištnú službu, ktorú mnohí z vás celé roky vykonávate pre Spolok svätého Vojtecha i Katolícke noviny. Veľmi si vážim vaše nasadenie a som presvedčený, že bez vášho pričinenia by Spolok svätého Vojtecha nemohol fungovať tak dobre.

Na valnom zhromaždení sme predstavili, čo chystá najväčšie združenie katolíkov na Slovensku na najbližšie štvorročné obdobie a už teraz je zrejmé, že hlavné aktivity SSV sa budú niesť v znamení dvoch významných výročí – 170. výročia založenia Katolíckych novín, ktoré oslávime v novembri, a 150. výročia vzniku Spolku svätého Vojtecha, ktoré si pripomenieme budúci rok. Verím, že pri nich nebudete chýbať, milí čitatelia, a že vás povzbudia do ďalších pekných a hodnotných aktivít vo vašej farnosti. Vyprosujem vám k tomu Božiu pomoc a želám vám dobrú prípravu na Veľkú noc.