Editoriál 16/2021

V pondelok sa na Slovensku po dlhých mesiacoch lockdownu mierne uvoľnili opatrenia. Môžeme ísť do kostola, obchodov či do prírody do iného okresu. Pre mnohých z nás je to len krôčik od návratu k životu, aký sme poznali pred pandémiou.
Lenka Vatrtová 20.04.2021
Editoriál 16/2021

Katolícke noviny však v aktuálnom čísle odhaľujú príbehy tých, ktorých život bol náročný ešte predtým, než prišiel koronavírus. Sestry františkánky rozprávajú na strane 32 o misiách v Albánsku. Človek si zvyčajne pod pojmom misie predstaví africkú či ázijskú krajinu, kde sú podvyživené a chorľavé deti a veľká bieda. Niektorých by teda mohlo prekvapiť, že aj v Európe sú misionárky a misionári veľmi potrební.

Misie v tom najrozšírenejšom zmysle slova praktizovala i Danica Olexová, ktorá pred dvomi rokmi zahynula pri leteckom nešťastí cestou do Kene. Kniha Príbehy spod akácie, vytvorená z jej fotografií, textov a korešpondencie, predstavuje misie v Keni a Etiópii prostredníctvom humorných i dojímavých príbehov. Pri ich čítaní vidíme, že práca s najbiednejšími z biednych má naozaj zmysel a opodstatnenie.

Chudobu – reálnu, ale i duševnú – však počas pandémie prežívajú i mnohé slovenské rodiny. Niektoré mali problémy už pred ňou a lockdown, strata príjmu či iné starosti pocit osamelosti len prehĺbili. Psychiater Michal Patarák na stranách 12 a 13 rozpráva o tom, ako vplýval koronavírus na ľudí a rodiny z psychického hľadiska.

Možno si pri čítaní aktuálneho čísla Katolíckych novín uvedomíme, za čo všetko môžeme byť v živote vďační, aj keď práve nejde podľa našich predstáv.