Editoriál 17/2020

Anna Stankayová 21.04.2020
Editoriál 17/2020

Mierne pomalšie životné tempo nám teraz dovoľuje tráviť viac času s rodinou, knihou či modlitbou. Dagmar Kráľová nám v duchovnej obnove na stranách 8 – 9 ponúka pár dôvodov, prečo (nielen) v týchto dňoch siahnuť po Biblii. „Veľmi jemne nás učí dôverne spoznávať, aký je Boh, vstupovať s ním do osobného vzťahu. Učí nás nielen o Bohu, ale aj o človeku – kto som, prečo a načo žijem – v Božom svetle.“

Strany 10 – 11 zase predstavujú novú modlitbu za uzdravenie zneužívaných detí, znásilnených žien či detí ohrozených potratom. „Keď sme sa modlili za uzdravenie ľudí s boľavými životnými príbehmi, prirodzene začali vznikať modlitby, ktoré majú v sebe hĺbku, pravdivosť, cielené dobro a sú účinné. Tak vznikol Venček Anny Kolesárovej za zneužívané deti,“ hovorí o duchovnej novinke kňaz Pavol Hudák.

Najmä veriaci z väčších miest si postupne museli zvyknúť na to, že si nemôžu vybrať, kedy, kde a o ktorej pôjdu na svätú omšu či na ktorej duchovnej akcii sa zúčastnia. Predstavte si ale, ako to asi vyzerá na malých roztrúsených ostrovoch. Pohľad na pastoráciu najväčšieho územia Katolíckej cirkvi, ktoré na 99,9 percenta tvorí voda, ponúkajú strany 16 a 17. 

V posledných korona týždňoch sa často objavovali výzvy na ďakovné tlieskanie rôznym skupinám ľudí, ktorí sú takpovediac v prvej línii – lekárom, policajtom či predavačom. My veriaci takto symbolicky môžeme poďakovať i našim duchovným, biskupom, kňazom, kaplánom, ktorí svoje ovečky povzbudzujú prostredníctvom živých vysielaní cez internet, rádio či televíziu.

A my mediálni pracovníci zase ďakujeme vám – našim čitateľom. Za podporu, modlitby, milé slová i kúpu predplatného, vďaka ktorému sa k vám Katolícke noviny dostanú i počas karantény či zavretých kostolov.