Editoriál 18/2019

V prvý májový deň si pripomíname sviatok práce. Väčšina ľudí pritom voľný deň využije práve na prácu v domácnosti, kde treba spraviť jarné upratovanie, či v záhradke, ktorá začína prinášať prvé plody úsilia poľnohospodárov.
Ján Lauko 01.05.2019
Editoriál 18/2019

Práca je teda našou každodennou súčasťou bez ohľadu na to, či je pracovný, alebo voľný deň – veď i v nedeľu treba navariť či poumývať riady. Každý deň je v našom živote prítomný aj Pán Boh. Sprevádza nás pri všetkých činnostiach, je nám oporou v ťažkých situáciách. Tie sa vyskytnú aj v práci, keď máte napríklad skoršiu uzávierku novín, čas vás tlačí a vám ešte chýba editoriál. S Božou pomocou však noviny odídu do tlače načas a vy si v nich teraz môžete v pokoji svojej domácnosti listovať.

Ako píše Dagmar Kráľová v Duchovnej obnove (s. 8 – 9), práca v spojení s Bohom nás nezabije a neuškodí ani našim blížnym. Mnohí však prácu povyšujú nadovšetko, zabúdajú na oddych, rodinu i Boha. Z ich života sa vytráca láska a všetko podriaďujú materiálnemu blahobytu. Dagmar Kráľová trefne poznamenáva, že s pracovnou horúčkou to netreba preháňať. Podľa evanjelia aj tak napokon zostane iba to, čo sme robili z lásky.

Profesiou, ktorá vyžaduje takýto prístup, je napríklad pôrodná asistentka (s. 10 – 11). Jej úlohou je pomáhať iným ženám v momentoch, keď prinášajú na svet nový život. To sa bez lásky jednoducho nedá robiť. Pri práci na svojich čitateľov myslí určite i Spolok svätého Vojtecha, ktorý za úsilie prinášať hodnotné diela získal prestížne ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska v roku 2018 (s. 3). Prajem aj vám, aby ste svoju prácu robili s láskou a radosťou, že niekomu prinesiete úžitok.