Editoriál 18/2022

Poďme sa spolu poďakovať, pretože ak človek vyjadruje svoju vďaku voči iným, preukazuje tak svoju silu. A ak je tá vďaka spoločná, má viacnásobný účinok a efekt.
Miroslava Gromanová 03.05.2022
Editoriál 18/2022

V tomto čísle ďakujeme Svätému Otcovi prostredníctvom púte Slovákov do Ríma (s. 3 a s. 8), na ktorej mu prejavili solidaritu, oddanosť i veľkú lásku. Vďačnosť sa však nesie aj ostatnými článkami Katolíckych novín, pretože témou týždňa je Deň matiek a naše mamy si vďaku nepochybne zaslúžia.

V rozhovore (s. 4 – 5) ponúkame čitateľom zaujímavé pohľady na materstvo očami odborníčky, psychologičky Lívie Johanovej. V reportáži (s. 6 – 7) Blanka Šeligová vyrozprávala svoj životný príbeh v úlohe šesťnásobnej matky – byť mamou je pre ňu tým najkrajším poslaním.

Niektoré ženy túžia mať deti, ale nie je im to dopriate. Treba v tejto situácii obviňovať Boha, zanevrieť naňho alebo práve naopak – obrátiť sa k nemu ešte viac? Pútavým čítaním je profil Márie Borovskej (s. 14 – 15) o tom, ako dokáže viera pôsobiť na život a zmeniť ho.

V Duchovnej obnove (s. 12 – 13) sa brat Alan Ján Dely zamýšľa nad materstvom Panny Márie, vyzdvihuje myšlienku, že najprv prijala Božie Slovo svojou vierou, aby ho následne prijala aj do svojho lona, a tiež to, že v jej božskom materstve je naša záštita.

Materstvo, najkrajšie, no zároveň možno najťažšie poslanie ženy, si zaslúži naše ocenenie, naše poďakovanie. A práve poďakovanie bude možno po tieto dni jedným z najkrajších darov, aké môžeme mamám dať.