Editoriál 19/2021

V 19. vydaní KN sa venujeme médiám. V rôznom zmysle slova. Tak by sa dal nazvať rozhovor s Bohom, keď sa cez modlitbu dávame viesť životom.
Anna Stankayová 11.05.2021
Editoriál 19/2021

„Ja sa dívam na neho a on sa díva na mňa,“ hovoril na generálnej audiencii pápež František o kontemplatívnej modlitbe (strana 7).

V duchovnej obnove Jozef Kozák vyzdvihuje Ježišove slová pri nanebovstúpení: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). Pozýva nás, aby sme boli mužmi a ženami Nanebovstúpenia. Slovami pápeža Františka – hľadačmi Krista na cestách našej doby.

Spomínaná hlava Cirkvi hlása evanjelium cez rozhlas, televíziu či sociálne siete. Nie každý pápež k nim mal pozitívny vzťah. Niektorí sa popálili, iní ich s radosťou začlenili do prostriedkov evanjelizovania (strany 16 – 17).

Iným médiom je tiež rodina. Tohtoročný Deň rodiny zvlášť poukazuje na rolu otca. Hoci je v západnom svete postava otca v úzadí, či dokonca neprítomná, slogan Otec nablízku povzbudzuje mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva. Jeho krásu i ťažkosti načrtli dvaja inšpiratívni otcovia na stranách 12 – 13.

Majster sochárskeho umenia Alexander Trizuljak vyjadroval svoje postoje a hodnoty cez diela. Hold mu vzdávame na stranách 20 – 21. Pätnásteho mája by oslávil sté narodeniny.

Strana 25 zase patrí jeho o 10 rokov mladšej kolegyni z umeleckej sféry, výnimočnej dáme Jiřine Bohdalovej.

A Boh komunikuje i cez vedcov (strany 18 – 19) či misionárov. O skúsenosti z päťročnej misie v Hondurase plnej (nie vždy príjemných) prekvapení sa podelil vincentín Jozef Noga na strane 32.

Aj my buďme Božími médiami a kráčajme k vyšším métam.