Editoriál 19/2022

Všade dnes počúvame o ekológii. V televízii, obchode, škole, na domovej schôdzi, dokonca i farár občas o tom niečo povie v kostole.
Ján Lauko 10.05.2022
Editoriál 19/2022

Totiž sme skutočne na dejinnej križovatke, keď sa musíme rozhodnúť, či našim potomkom zanecháme prírodu, ako ju poznáme my, alebo jej krásu a rozmanitosť budú obdivovať už iba v historických letopisoch. Preto sme sa aj my v KN rozhodli tejto téme venovať hlbšie.

Hlavnou úlohou človeka v oblasti ekológie je zmeniť svoje správanie. Doterajší konzumný spôsob života sa ukázal ako neudržateľný, takže je nutné upraviť svoje návyky. A v tom môžu mať podľa klimatológa Pavla Šťastného niektorí problém (s. 4 – 5).

Správať sa zodpovedne k životnému prostrediu však neznamená, že sa musíme iba obmedzovať. Je to tiež výzva byť kreatívny v nápadoch, ktoré budú pre prírodu i spoločnosť udržateľnejšie. Skúsme sa inšpirovať tými, ktorí tému úcty k životnému prostrediu uchopili za správny koniec.

Napríklad projektom Zelených škôl. Zapojila sa doň aj Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade (s. 6 – 7). Žiaci i pedagógovia sa snažia minimalizovať odpad a pritom z recyklovaných materiálov vytvárajú nové veci.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú zasa pre študentov i zamestnancov zelené benefity, ktoré získavajú napríklad za zber použitých batérií (s. 19).

Aj pápež František nás neustále vyzýva, aby sme nezabúdali na starostlivosť o náš spoločný dom. Veď nám ho do užívania dal sám Boh (s. 12 – 13). Skúsme si preto odpovedať: Sme jeho zodpovednými nájomníkmi?