Editoriál 21/2023

Stáva sa nám, že niekedy váhame, či niečo urobiť, alebo nie. Pritom počujeme, akoby nám niekto hovoril, nebuď lenivý, áno, choď do toho. Neberieme to vážne, ale mali by sme. Pretože práve môže pôsobiť sila Ducha Svätého, ktorý chce, aby sme niečo vyskúšali, pustili sa do niečoho.
Miroslava Gromanová 23.05.2023
Editoriál 21/2023

„V tajomstve Najsvätejšej Trojice Boh Otec miluje Syna a Syn túto lásku prijíma a opätuje. Ich vzájomná láska je treťou osobou, ktorou je Duch Svätý,“ hovorí o tretej božskej osobe kňaz Ondrej Chrvala (s. 3 a 8).

V každom pôsobí Duch Svätý, alebo aspoň chce, len mu musíme dať priestor prejaviť sa. Sestra Pavla z Kongregácie misijných sestier služobníc Ducha Svätého nám porozprávala, ako na to, aby sme impulzy a vnuknutia, ktoré nám dáva, nezatláčali, ale skúsili ich využiť.

Aby sme počúvali svoj vnútorný hlas (s. 10 – 11). Dagmar Kráľová (s. 12 – 13) opisuje sviatok Turíc, sedem darov Ducha Svätého, ale píše aj o tom, že jeho moc je pozitívna, jemná a príjemná.

Ak vás stále trápi, ako rozlíšite pôsobenie Ducha Svätého, na túto otázku má pre vás odpoveď kňaz Anton Adam (s. 20).

Pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote pocítil aj novinár a spisovateľ Peter Seewald, keď ho ako komunistického novinára oslovila osobnosť Benedikta XVI. a on zrevidoval svoj svetonázor.

Do Bratislavy prišiel predstaviť knihu Benedikt XVI. Život, a tak máme exkluzívnu možnosť ponúknuť vám jeho myšlienky o osobnosti pápeža Benedikta (s. 4 – 6) a tiež rozhovor s ním (s. 16 – 17).

Nech nám teda, podobne ako aj jemu, Duch Svätý pomáha pri našich malých či veľkých dielach.