Editoriál 22/2024

Nie je neobvyklé, že počas života vykonávame aj viac povolaní. Ale premýšľali sme niekedy, aké náročné to majú kňazi? Pre nich by malo byť ich rozhodnutie pre povolanie záväzné na celý život. 
Miroslava Gromanová 28.05.2024
Editoriál 22/2024

Aj tento rok budú vysvätení noví kňazi, ktorí sa rozhodli povedať svoje áno Ježišovi. A vlastne sa ho rozhodli povedať i nám – aj vďaka nim budeme duchovne naplnení, potrebujeme ich a azda za to vieme byť aj vďační.

Dnes už možno toto povolanie nie je natoľko atraktívne ako kedysi, okrem oceňovania sa kňazi stretávajú aj s nepochopením či odsudzovaním. Napriek tomu sú stále povolávaní muži, z ktorých sa stávajú duchovní otcovia, duchovní sprievodcovia, pastieri pre svoje ovečky. Za každú diecézu vám ich predstavujeme v  novokňazskej prílohe tohto čísla KN zameraných na kňazstvo.

Nad tým, aká je jeho budúcnosť na Slovensku, sa zamýšľa spišský biskup František Trstenský, ale aj rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach Štefan Novotný (s. 3 a 8).

O kňazstve sa rozprávame aj s apoštolským nunciom Nicolom Girasolim (s. 4 – 7), ktorého viera sa zrodila v silnej viere rodičov. Spolu so sestrou rehoľníčkou si uvedomili, že Pán ich volá, aj vďaka svojmu farárovi.

Pre rodičov je radosť z kňazského povolania synov veľká. U Slotkovcov z Liptovských Sliačov aj trikrát znásobená (s. 16 – 17).

Verím, že sme si aj tento rok vyprosili dobrých novokňazov. Môžeme im byť mnohé ďalšie roky nápomocní – modlitbou, spoluprácou, súdržnosťou. Aby každá farnosť bola s Božím požehnaním jednotným košiarom pastiera a jeho ovečiek.