Editoriál 23/2021

Druhé júnové číslo KN je o inšpiráciách. Tou prvou je nepochybne Ježišovo Srdce. „Najsvätejšie Srdce Ježišovo je znamením pokoja a lásky a v ňom je prameň nášho života a svätosti,“ píše na stranách 8 – 9 kňaz Anton Adam.
Anna Stankayová 08.06.2021
Editoriál 23/2021

Možno niečo podobné si v rokoch 1885 až 1887 hovorili ugandskí mučeníci, ktorých sme si pripomenuli 3. júna. Ich odvaha pohýna srdcami a nohami milióna pútnikov, ktorí každoročne prichádzajú do svätyne v Namugongu (strana 32).

Jednoduché to v živote nemali ani tri výnimočné Chiary, o ktorých sa dočítate na stranách 10 a 11. Zakladateľka hnutia Fokoláre Chiara Lubichová, dieťa „z iného sveta“ Chiara Badanová i neobyčajne obyčajná matka a žena Chiara Corbellová-Petrillová. Ich odvaha žiť podľa viery aj v náročných okamihoch povzbudzuje mnohých po celom svete.

Životy ovplyvňuje aj program DofE nedávno zosnulého princa Philipa. Dokonca aj tie slovenské. Na strane 19 o svojej skúsenosti porozprávali dvaja mladí Slováci – astrobiologička Michaela Musilová a protikorupčný špecialista Tomáš Jacko.

Ďalší úspešný Slovák bol otec Jednotného katolíckeho spevníka Mikuláš Schneider-Trnavský. Dvadsiateho štvrtého mája sme si pripomenuli 140. výročie jeho narodenia (strana 20).

Na záver si dovolím inšpiratívnu myšlienku, ktorá zaznieva v reportáži na stranách 16 – 17 od duchovného otca Veľkého Zálužia Antona Ižolda: „Počul som pekné poetické vyjadrenie, že po preložení na iné pôsobisko sa kňazovi zväčší srdce, aby sa tam vmestili tí, ktorých stretol, i ďalší, ktorých stretne.“ Myslím, že platí nielen pre (novo)kňazov, ale i pre nás všetkých.