Editoriál 24/2021

Pri príprave tohto editoriálu som si uvedomil, že nás čaká leto nabité športom. Rozbehli sa majstrovstvá Európy vo futbale, zároveň s nimi sa na prelome júna a júla bude konať tenisový Wimbledon a Tour de France. Vrcholom bude letná olympiáda – teda ak sa nakoniec uskutoční.
Ján Lauko 15.06.2021
Editoriál 24/2021

Aj my v Katolíckych novinách máme radi šport, a preto si v najbližších vydaniach sčasti prídu na svoje tí, ktorí s humornou výčitkou hovoria, že v našich novinách chýba športová strana. Keďže futbalové Euro je už v plnom prúde, začneme letnú športovú nádielku rozhovorom s trénerom slovenskej reprezentácie
Štefanom Tarkovičom (s. 12 – 13).

Mesiac jún je však významný nielen pre športových fanúšikov, ale i pre Cirkev na Slovensku. V tomto období totiž do jej služby každoročne pribúdajú noví pastieri a inak to nie je ani tento rok. Môžete si pozrieť, ako vyzeralo prvé kolo vysviacok diecéznych novokňazov (s. 4).

Mnohí kňazi sú športovci a mnohí športovci sú... veriaci :). Boh má v ich živote najdôležitejšie miesto, no občas – podobne ako my ostatní – sa Pánovi zabudnú prihovoriť v modlitbe. Pápež František nás povzbudzuje, aby sme pamätali na Boha, aj keď máme možno veľa povinností (s. 7).

A Marián Jaklovský pridáva v Duchovnej obnove výzvu, aby sme sa Pánovi prihovárali, i keď máme niekedy pocit, že nás nepočúva (s. 8 – 9).

O tom, že Boh je prítomný v každom čase a na každom mieste, svedčí príbeh dirigenta Levka Dohoviča, ktorý si už ako 14-ročný prechádzal útrapami v sovietskych koncentračných táboroch. Aj v tejto atmosfére pesimizmu sa vďaka rade kňaza snažil hľadať optimizmus (s. 10 – 11).