Editoriál 27/2022

Milí čitatelia, Panna Mária nás sprevádza na našej ceste každý deň a my si možno ani neuvedomujeme, že naša úcta k nej je nedostatočná.
Miroslava Gromanová 05.07.2022
Editoriál 27/2022

Možno nás inšpiruje príklad škapuliarskych bratstiev a známa úcta k Panne Márii Karmelskej, o ktorú sa zaslúžili bosí karmelitáni. Škapuliar je znakom ochrany a pomoci Matky Božej. Keď má ona pre nás miesto pod svojím plášťom a vo svojom srdci, aj my jej venujme to svoje.

V tomto čísle sa teda spolu venujme Panne Márii, ktorá nás chce ochraňovať, starať sa o nás a pomáhať nám vstúpiť do nebeskej vlasti. Na reportáž (s. 6 – 7) sme sa vybrali do Gaboltova. Na mariánske pútnické miesto, ktoré je známe najväčšou púťou v Košickej arcidiecéze.

Páter Artur Bilyk nám porozprával nielen o škapuliarskej púti, ale aj o svätovojtešskej tradícii. Previedol nás nádherným areálom jedinečného miesta zasväteného Panne Márii Karmelskej.

Dvojstranou 12 – 13 nás sprevádza Jozef Uram, hovorí o sile ochranného Máriinho plášťa a neustálej ochrane, ktorá je vzácnym privilégiom. Tematické číslo o  škapuliari ponúka aj príbeh o karmelskej ceste predstavenej tretieho rádu bosých karmelitánov Andrey Ďurčovej (s. 14 – 15).

Vo svojej výpovedi vysvetlila aj primárnu odlišnosť života svetských karmelitánov od rehoľníkov. Ako môžem prijať škapuliar a stať sa členom škapuliarskej rodiny? Na túto otázku ponúkame odpoveď Stanislava Jaloviara (s. 20). Prajem vám príjemné čítanie.