Editoriál 28/2019

Svätý Benedikt z Nursie sa v období rozkladu Rímskej ríše svojím úsilím pričinil o úsvit novej éry v Európe. Medzi ľuďmi, ktorí sa líšili etnikom, jazykom či kultúrou, upevnil duchovnú jednotu. Európania pochopili, že napriek rozdielnostiam tvoria jeden Boží ľud.
Ján Lauko 09.07.2019
Editoriál 28/2019

Dnes, takmer 1 500 rokov od smrti svätca z Nursie, pocit tejto jednoty akoby na starom kontinente vyprchával. Medzi ľuďmi však cítiť napätie – vedia sa „na smrť“ povadiť pre maličkosti, nedokážu prijať odlišné názory, v horšom prípade majú problém akceptovať ľudí inej rasy či náboženstva. Na úrovni spoločnosti sa jednota stráca. Ako ju získať späť?

Svätý Benedikt zasial do svojich spoločenstiev ducha bratskej lásky. Podarilo sa mu to aj vďaka jeho súhrnu pravidiel – Regule. Ako píše benediktín Ján Dolný v rubrike Duchovná obnova (s. 8 – 9), Regula do mníšskeho života prinášala atmosféru pokoja, ktorá mohla inšpirovať ľudí k viere v hlbší, náboženský zmysel života. Zrejme by ani dnes nezaškodilo vytvoriť si súhrn pravidiel, ktoré by nás viedli k jednotnejšej a lepšej spoločnosti. Jednou zo zásad by mohla byť solidarita. Zotiera rozdielnosti a tým nás vedie k prehlbovaniu jednoty.

O tom, aké krásne diela solidarita dokáže vytvárať, svedčí psychiatrička Anna Uhrová (s. 12 – 13). Okrem svojej odbornej praxe sa už 50 rokov venuje skautingu a každoročne zoberie do Svätej zeme na vlastné náklady skupinu skautov, ktorí by sa tam inak nedostali. Je to odkaz i pre nás: skúsme ľuďom v núdzi prostredníctvom solidarity – či už materiálnej, alebo duchovnej – pomôcť pocítiť spoločenstvo v ich utrpení. Tento pocit jednoty bez nás možno nikdy nezakúsia.